Opening Hours / Oriau agor

You are welcome to visit the Church. The Church is open for individual visits and personal prayer only.

Croeso i’r Eglwys Mae’r Eglwys yn agor ar gyfer ymweliadau unigol a gweddi bersonol yn unig.

Opening Hours: / Oriau agor:

Every Tuesday, Thursday and Saturday: 12noon – 1.30pm       

Bob dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Sadwrn hanner dydd – 1.30pm

 

The Maximum number of persons allowed in the Church at any one time is 30 (including stewards)

Uchafswm y bobl a ganiateir yn yr Eglwys ar unrhyw un adeg yw 30 (gan gynnwys stiwardiaid)

If you are ‘clinical risk’ of Covid-19 or have been advised to shield, please do not visit.

Os ydych yn “risg glinigol” o Covid-19 neu os ydych wedi cael cyngor i gysgodi, Peidiwch ag ymweld ar Eglwys.

Reasonable precautions have been implemented to reduce the risk for everyone attending the Church. We would be grateful for your strict compliance with the social distancing rules. We would also ask that you take the time to use the sanitisers on Entry & Exit.

Mae rhagofalon rhesymol wedi’u rhoi ar waith i leihau’r risg i bawb sy’n mynychu’r Eglwys. Byddem yn ddiolchgar am eich cydymffurfiaeth lem a’r rheolau ymbellhau cymdeithasol. Gofynnwn i chi hefyd roi o’ch amser i ddefnyddio’r nwyddau glanhau a diheintio fel y cyfarwyddir.

THANK YOU FOR YOUR CO-OPERATION / DIOLCH AM EICH CYDWEITHREDIAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.